Vissen

Let op belangrijk!!!
Als u vis gekocht of gekregen heeft, gooi ze dan nooit zomaar zondemeer in uw aquarium!!!

Maak eerst een zakje open en vervang het meegeleverde water langzaam door het water uit uw aquarium, zodat de vissen geen shock krijgen, maar langzaam aan het nieuwe water kunnen wennen. Doe daar rustig 2 uur of langer over, hoe langer de gewenningsperiode duurt des te beter is het voor de vissen. Als u de beschikking heeft over een extra aquarium, of een quarantaine bak, dan kunt u beter uw verkregen vissen hier een aantal weken in observeren, zodat u er zeker van bent dat u geen zieke dieren in uw gezonde aquarium overzet, met alle nadelige gevolgen van dien.

De vissen

Bijna iedere vissoort vraagt een specifieke temperatuur en watersamenstelling om een gezond te blijven en voor nageslacht te zorgen. Maar niet alleen de temperatuur en watersamenstelling is belangrijk, ook hun specifieke gedrag is van belang, zo zijn er vissen die

  • Uw planten opeten
  • De bodem van het aquarium omspitten of kuilen graven
  • Soortgenoten opjagen en/of verwonden of zelfs opeten.
  • Andere vissen opjagen en/of verwonden of zelfs opeten.
  • Rustig zijn, maar ook die erg zenuwachtig of schichtig zijn
  • In groepen of per twee gehouden moet worden
  • Voornamelijk aan de oppervlakte blijven zwemmen, of op de bodem rondscharrelen
  • Die veel zwem- of leefruimte nodig hebben dus alleen in een groot aquarium gehouden kan worden, maar ook vissen die aan een relatief klein bakje genoegen nemen.
  • Nog geen euro per stuk kosten, maar ook waar u meer dan 100,- euro voor betaald.

Dus ook hier geldt, laat u goed voorlichten bij uw handelaar en/of aquariumvereniging

Let er op bij aankoop dat uw nieuwe vis er gezond uitziet, wees vooral attent op (witte) stip.

Deze vis ziekte is zeer besmettelijk!!! U herkent stip aan de kleine witte stippen op lichaam en vinnen. De eerder beschreven quarantaine bak kan een hoop ellende voorkomen.
Vraag bij onzekerheid of ziekte direct inlichtingen bij uw handelaar of aquarium vereniging, hoe eerder u de vis behandeld (evt. met medicijnen) des te groter is de kans van genezing.

Reacties zijn uitgeschakeld.