Verschillende soorten aquaria

Verschillende soorten aquaria

Het Koud wateraquarium

Onder een koud wateraquarium verstaan we een bak met vissen uit de koudere en gematigde klimaten. De gemiddelde temperatuur van het water moet tussen de 10 en 20 graden Celsius zijn. Hier dient zich direct de grote moeilijkheid aan. Een koud waterbak moet altijd gekoeld worden omdat ten eerste de kamertemperatuur al hoger is. Terwijl de warmte die de verlichting uitstraalt, de temperatuur nog hoger maakt. Zonder koeling zullen de vissen zich zeer ongemakkelijk voelen.

Het tropisch aquarium

In het tropisch aquarium houden we vissen uit de streken ronde de evenaar. De tropen dus. De watertemperatuur moet ergens tussen de 22 en 28 graden Celsius liggen, dit is afhankelijk van de te houden vissen en planten. Er zijn zelfs vissen, bv. de Discusvis, die een temperatuur tot 32 graden nodig hebben. Bij een “Tropenbak” is een verwarmin/thermostaat nodig, terwijl om energie te besparen een goede isolatie op zij- en achterwanden aan te bevelen is.

Het speciaal Aquarium

Een aquarium dat op de een of andere manier gespecialiseerd is, noemen we een speciaal aquarium. Zo’n specialisatie kan bestaan uit vissen/planten uit een bepaald gebied, ofwel een verzameling vissen van 1 familie of soort. Te denken valt aan bijvoorbeeld Cichliden of Killy-vissen, maar u kunt zich ook specialiseren in levendbarende, zalmen of planten.

Het Zeewater Aquarium

Het houden van een zeewateraquarium was tot voor kort slechts weggelegd voor zeer ervaren liefhebbers. Thans evenwel beschikken we over zoveel kennis en hulpmiddelen dat ook een grotere groep liefhebbers met succes een zeeaquarium kan onderhouden. Nog steeds vraagt echter het houden van een zeewateraquarium (veel) kennis en ervaring.

Zeeaquariums zien er vaak fantastisch en decoratief uit en vormen een decoratief hoogtepunt in uw woning, kantoor of ander verblijf.
Een uitdaging om ons daar eens iets verder in te verdiepen.
- De meeste liefhebbers van zeeaquaria hebben een tropisch zeeaquarium. De zeekusten in de buurt van de evenaar vormen de geboortestreek van duizenden vissoorten en ongewervelde dieren. Veel van de in de koraalriffen levende dieren zijn uitstekend geschikt voor onze aquariumhouderij en kunnen zonder veel moeite of kosten gehouden worden. De Rode Zee, een langgerekte binnenzee tussen Afrika en Zie, is een van de mooiste, exotische en fascinerendste natuurlijke wonderen op aarde. Natuurlijk is het een uitdaging om dit soort zeeleven thuis in een aquarium te aanschouwen. Maar pas op; natuurlijk hebt u in dat geval de verantwoording voor het leven en welzijn van deze dieren, en wordt van u verwacht dat u deze dieren in een biotoop kunt laten leven, waarin ze gezond blijven en oud kunnen worden, maar zich ook op hun plek kunnen voelen. Gelukkig worden er tegenwoordig veel vissen en koralen gekweekt, zodat niet iedere vis of koraal in een aquarium een plundering van de koraalriffen betekent.

De tropische vissen en koralen met hun ongelooflijke kleurenpracht maken het zeewateraquarium tot een echte blikvanger.
Zoals in iedere dieren leefgemeenschap moeten we de dieren op elkaar afstemmen met betrekking tot de houdbaarheid en samenleefbaarheid.
Het zal duidelijk zijn, dat een tropische zeevis niet in een Noordzee-aquarium gehouden kan worden omdat de leeftemperatuur zeer verschillend is. Daarnaast heeft het geen zin om dieren met elkaar te houden die elkaar op hun menu hebben staan. Veel vissen zijn echte rovers, die kleine vissen, garnalen of koraalpoliepen eten. Dat vraagt dus voor we beginnen wel enige bezinning, wat voor een aquarium we willen houden en welke bewoners we graag willen zien. In onze vereniging hebben we leden, die u daarbij graag van dienst willen zijn. En adviezen zijn altijd gratis.

Hieronder in het kort een beperkte opsomming van houdbare koraalsoorten van gemakkelijk houdbaar tot moeilijker houdbaar:
Koralen:
Lederkoralen (Sarcophyton spp.)
Schijfanemonen (b.v. Discosoma spp.)
Zeeanemonen (b.v. symbioseanemonen voor anemoonvissen)
Korstanemonen (b.v. Zoanthus spp.)
En met wat meer ervaring – zorg voor zeer goede waterkwaliteit: Steenkoralen (Acropora Seriatopora spp.)

Vissen die goed met lagere dieren samen gehouden kunnen worden zijn o.a.:
Rifbaarzen
Dwergbaarsjes
Grondels
Kardinaalbaarzen
Anemoonvissen
Lipvissen (Pas op; onder de lipvissen bevinden zich er ook een aantal, die ook lagere dieren op hun menu hebben staan).
Doktersvissen

En verder zien we heel veelvuldig: Diverse soorten garnalen, zoals de poets-, kappers-, steurgarnalen etc.

Wat gaan we nu houden?
Zoals hiervoor reeds gemeld zijn bijvoorbeeld de steenkoralen wat moeilijker te houden dan de zachte (leder)koralen. Steenkoralen vragen wat meer wisselende waterstroming en meer licht. In kleinere aquaria is dat nauwelijks te realiseren. Let vooral ook op, hoe groot de vis kan worden. Een grote vis past nu eenmaal niet in een klein aquarium en zal zich vaak aan kleine medebewoners vergrijpen.

Techniek:
Naast de watertemperatuur (tropisch ca. 25 graden) vinden we tegenwoordig in de zeeaquaria bijna altijd een eiwitafschuimer. Die zijn er tegenwoordig intern (dus in het aquarium zelf) als in een sump (een bak onder het aquarium, waarbij het water via een overloop naar beneden in de deze bak stroomt en vervolgens na door de eiwitafschuimer te zijn gegaan, weer naar boven in het aquarium wordt gepompt. Een afschuimer is het hoofdbestanddeel voor de filtering in een zeeaquarium. Deze verwijdert de eiwitten, die door de lagere dieren en vissen aan het water worden afgestaan. Een eiwitafschuimer zorgt tevens voor een goede beluchting van het aquarium.
Verder vragen de meeste zeeaquaria meer verlichting dan standaard zoetwateraquaria. Veel koralen herbergen in hun weefsel algen, zogeheten zooxanthellen. Deze koralen worden niet tot minder “gevoerd” omdat ze van de zooxanthellen alle benodigde voedingsstoffen ontvangen.

Reacties zijn uitgeschakeld.